Cars for sale

3 matches
Sort by:
  • Year: 2018
  • Price: Ksh5 000 - Ksh8 000 000
Honda crv
13
Ksh4 700 000
Honda crv
  • 26989 mi
  • Automatic